El- /Internkontroll

Fire av ti boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget. For privatpersoner anbefales ettersyn av det elektriske anlegget minimum hvert 5 år. Gjerne oftere ved eldre elektriske anlegg.

Vi utfører alle typer Elektriske kontroller og internkontroller. Vi sørger også for at all dokumentasjon tilknyttet kontrollen er på plass.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestmte krav, kan internkontroll også gi reduksjon i forsikringspremien.

Termografering

Termografering er et tiltak som gjøres i forbindelse med vedlikehold av el-anlegg. Denne teknikken kan avdekke feil i fordelingsanlegene før det oppstår problemer.
Ved termografering benyttes et varmekamera omsetter temperatur og temperaturendringer til et synlig bilde, som igjen sier noe om annlegget tilstand. På bakgrunn av dette kan en utføre vedlikehold bare på de komponenter som avdekkes. Dette vil gi store besparelser på vedlikeholdsutgiftene.

Ta kontakt med oss

Vi utfører alle typer rørlegger - og elektrikertjenester. Ta kontakt for en uforpliktende prat

Viktig å huske på

Hvordan kan man vedlikeholde eksisterende anlegg, og hva en bør tenke igjennom ved renovering eller bygging av nytt?

Som boligeier eller bedriftseier kan du selv begrense skader som følge av feil i rørsystemer eller i det elektriske anlegget ved at du jevnlig går igjennom og tar en kontroll av dine anlegg.