Våre medarbeidere og deres verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider. Vårt fagmiljø skal være blant de beste i bransjen, og våre medarbeidere skal oppleve sosial tilhørighet.

NRE skal være en åpen og trygg arbeidsplass, basert på tillit og gode relasjoner.

For å hjelpe oss i arbeidet med å bli en enda bedre arbeidsplass og leverandør, har vi sammen blitt enige om et verdigrunnlag som skal danne fundamentet for alt vi gjør. Dette har vi oppsummert i fire grunnleggende egenskaper og forventninger:

Positiv – Vi skal tilnærme oss enhver sak eller problemstilling med det utgangspunktet at dette fikser vi!

Pålitelig – Det blir som avtalt eller bedre!

Stolt – NRE skal opptre på en slik måte at vi skaper samhold og bidrar til stolthet hos våre medarbeidere og kunder

Kompetent – Vi skal ha de beste håndverkerne og de beste løsningene

Leverandør av energiløsninger

På mange måter er vi en liten del av løsningen på verdens klimautfordringer. Gjennom det vi leverer, og den kompetansen vi har, kan vi hjelpe kundene våre med å redusere energiforbruket eller produsere ny og utslippsfri energi.

Vi bygger nå opp en solid og dedikert organisasjon for å kunne bistå kunder og samarbeidspartnere med å iverksette bærekraftige løsninger i alt fra private hus og hytter, til store og komplekse bygg.

Vi tror absolutt alle kan gjøre noe for å redusere sitt energiforbruk, og i sum kan det utgjøre en stor forskjell. Dette synes vi er noe av det mest spennende og givende vi kan holde på med, og vi ønsker å ta en helt tydelig plass i markedet for bærekraftige energiløsninger.

Bærekraft i Nærbø Rør og Elektro AS

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

Medarbeidere og verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Åpenhetsloven

Redegjørelse åpenhetsloven 2022