Nærbø Rør og Elektro AS

Bærekraft

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

For å skape bærekraftig utvikling må verden jobbe på tre områder:

  1. Klima og miljø
  2. Økonomi
  3. Sosiale forhold

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

For oss i NRE betyr det helt konkret at vi skal

  • Vi må ta vare på, og utvikle, medarbeidere og lokalsamfunn
  • Vi må drive lønnsomt
  • Vi må bidra til å redusere miljøbelastningen

NRE sin strategiplan er bygger opp under disse viktige prinsippene, og skal sikre at virksomheten utvikles i tråd med kundenes og samfunnets forventninger.

Bærekraft i Nærbø Rør og Elektro AS

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

Medarbeidere og verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Åpenhetsloven

Redegjørelse åpenhetsloven 2022