Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift innebærer å ha gjennomført en grundig og anerkjent miljøsertifiseringsprosess. Dette programmet er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn og har som mål å hjelpe bedrifter med å redusere sin miljøbelastning og jobbe mer bærekraftig.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert måtte vi gjennomføre ulike tiltak som fremmer miljøvennlige praksiser.

Miljøkartlegging: Kartlegge vår nåværende miljøbelastning, både innenfor energi, avfall, transport, innkjøp, og andre relevante områder.

Handlingsplan: Utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak for å redusere sin miljøpåvirkning.

Opplæring og bevisstgjøring: Alle våre medarbeidere får opplæring og bevisstgjøres om miljøspørsmål og hvordan de kan bidra til bedriftens miljømål.

Miljøledelse: Det kreves et system for miljøledelse som sikrer at bedriften kontinuerlig jobber med å forbedre sine miljøprestasjoner.

Rapportering: Bedriften må regelmessig rapportere sine miljøprestasjoner til Miljøfyrtårn.

Gjennom å oppfylle disse kravene og gjennomføre nødvendige tiltak, ble NRE Miljøfyrtårn-sertifisert i mai 2023. Dette gir oss anerkjennelse som en miljøbevisst aktør, noe som skal styrke omdømme, tiltrekke seg kunder som verdsetter bærekraft og miljøhensyn, samt bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraft i Nærbø Rør og Elektro AS

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

Medarbeidere og verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Åpenhetsloven

Redegjørelse åpenhetsloven 2022