Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Gjennom deltakelse i lokale arrangementer, sponsing av lokale idrettslag og støtte til veldedige organisasjoner ønsker vi å bidra til et aktivt og utviklende nærmiljø

I dagens samfunn er bærekraft og samfunnsansvar viktigere enn noensinne. Ved å engasjere oss lokalt og bidra til sosiale og miljømessige forbedringer ønsker vi i NRE å være en positiv kraft i samfunnet.

Vi har gjennom mange år bidratt med støtte til en rekke lokale organisasjoner, lag og arrangementer. Noen av de lokale idrettslag og foreninger som har fått støtte hos oss:

Trenger din forening eller lag støtte?

Ta kontakt med oss på nre@nre.no eller daglig leder Olav Tandberg på ot@nre.no

Bærekraft i Nærbø Rør og Elektro AS

«Vår utvikling skal være bærekraftig»

Medarbeidere og verdigrunnlag

Menneskene er NRE sin aller viktigste ressurs, og vi skal jobbe strukturert for å utvikle hver enkelt medarbeider.

Lokalt engasjement

Lokalt engasjement er viktig for oss i NRE av flere grunner.

Miljøfyrtårn sertifisert

Som en del av arbeidet vårt inne bærekraft har vi valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Åpenhetsloven

Redegjørelse åpenhetsloven 2022