NRE-Potten

Konkurranse­vilkår

Konkurransen er avsluttet for denne gang. Følg oss på facebook for å få vite om neste runde!

Fullstendige konkurranse­vilkår

Hvem kan nomineres?
Alle gruppene som nomineres må være tilknyttet et lag, organisasjon eller forening. Aktiviteten må være for barn under 16 år, ha lokal tilknyttning og drive aktivitet i lokalmiljøet. Lokalmiljøet anses å være kommunene Hå, Time, Klepp og Gjesdal.
Gruppens aktiviteter må gjennomføres basert på frivillig innstas.

Nominasjon
Ved nominering skal det gis en beskrivelse på hvorfor gruppen nomineres og hva de ønsker å bruke pengene på. I tillegg skal det lastes opp et bilde som er relatert til gruppen.

Nominasjoner som ikke har fulgt retningslinjer og vilkår vil bli avslått.

Nominerers ansvar
Det er den som nominerer som har ansvaret for å innhente samtykke fra personer på bildemateriell som blir brukt i nominasjonsprosessen.

Hvordan kåres vinneren?
Etter nominasjonsfristen vil en jury bestående av ansatte i NRE og personer fra lokalmiljøet, avgjøre hvilke av de nominerte som får være med i avstemningen. Avstemningen vil bli kungjort på facebook. Den gruppen med flest stemmer når fisten er ute, vinner premien.

Bruk av innholdet
NRE forbeholder seg retten til å publisere innholdet og bilder fra gruppens nominasjon på våre hjemmesider, sosialemedier og annet hensiktsmessig markedsføringsmateriell. Vinneren må være villig til å stille opp til intervju og bli tatt bilde av. Disse vil bli brukt på våre hjemmesider, sosialemedier og annet hensiktsmessig merkedsføringsmateriell.

Følgende grupper kan IKKE nomineres:
Grupper som driver aktivitet av ren privat karakter.
Grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser. Bedrifter (aksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andre andelslag.

Kontakt oss ved ytterligere spørsmål.

Hvordan nominerer du?

Vi i Nærbø Rør og Elektro har lyst å verdsette de ting som skaper et godt lokalmiljø for våre barn og unge. Nå gir vi anledning til at du kan nominere et lag eller gruppe til NRE potten.

Klikk på linken, skriv en beskrivelse av gruppen du ønsker og nominere og hva de skal bruke pengene til hvis de vinner. Last til slutt opp et bilde som representerer gruppen og trykk send.

Hvem vil du nominere?

Hva er nre potten?

Vi i Nærbø Rør og Elektro har lyst å verdsette de ting som skaper et godt lokalmiljø for våre barn og unge. Nå gir vi anledning til at du kan nominere et lag eller gruppe til NRE potten.

Klikk på linken, skriv en beskrivelse av gruppen du ønsker og nominere og hva de skal bruke pengene til hvis de vinner. Last til slutt opp et bilde som representerer gruppen og trykk send.

En jury vil trekke ut et utvalg av de nominerte. Det vil så foregå en avstemning for å kåre den endelige vinneren!

Hvem vil du nominere?

Tidligere vinnere

Hvordan kan man vedlikeholde eksisterende anlegg og hva en bør tenke igjennom ved renovering eller bygging av nytt? Som boligeier eller bedriftseier kan du selv begrense skader som følge av feil i rørsystemer eller i det elektriske anlegget ved at du gjevnlig går igjenom og tar en kontroll av dine anlegg.